ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 17/2565 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [จำนวน 2 ราย 1 สมาคมการส่งเสริม 2 สมาคมการค้าอันดามันธุรกิจ ไทย-จีน]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 17/2565 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [จำนวน 2 ราย 1 สมาคมการส่งเสริม 2 สมาคมการค้าอันดามันธุรกิจ ไทย-จีน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592024.
View online Resources