คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1584/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาและบริการ จังหวัดพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 1584/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาและบริการ จังหวัดพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122468.
View online Resources