รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 12/2560 งบประมาณรายจ่ายกับความเสี่ยงต่อการขาดวินัยทางการคลัง

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 12/2560 งบประมาณรายจ่ายกับความเสี่ยงต่อการขาดวินัยทางการคลัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548925.
View online Resources