ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสตรีหมู่บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ตำบลเหมืองจี้]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมสตรีหมู่บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ตำบลเหมืองจี้]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172619.
View online Resources