ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ในท้องที่ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ในท้องที่ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90939.
View online Resources