ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2168 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : น้ำยาดัดผมและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยาดัดผม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2168 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : น้ำยาดัดผมและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยาดัดผม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106459.
View online Resources