ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/227209.
View online Resources