ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 17/2545 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 17/2545 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193357.
View online Resources