ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 สายที่ 8359 ภูเก็ต - กะรน - หาดกะตะน้อยให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงภูเก็ต - สี่แยกสามกอง - หาดกะตะน้อย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 สายที่ 8359 ภูเก็ต - กะรน - หาดกะตะน้อยให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงภูเก็ต - สี่แยกสามกอง - หาดกะตะน้อย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122464.
View online Resources