ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง [นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550845.
View online Resources