ข้อมูลสาธารณรัฐโปแลนด์ประกอบการสนทนา ระหว่างนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ นายเซนอน คุคชัค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง
ชัญนชนม์ นาทอง (2015). ข้อมูลสาธารณรัฐโปแลนด์ประกอบการสนทนา ระหว่างนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ นายเซนอน คุคชัค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/488229.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล