ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศยูเครน พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากประเทศยูเครน พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562862.
View online Resources