บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216431.
View online Resources