ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [จำนวน 22 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [จำนวน 22 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/209591.
View online Resources