ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำสภา [จำนวน 12 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำสภา [จำนวน 12 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432480.
View online Resources