ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3844 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ :การป้องกันการโจรกรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3844 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ :การป้องกันการโจรกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119258.
View online Resources