ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537 ) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทาง และรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรสงคราม สายที่ 8148 สมุทรสงคราม -สถานีตำรวจภูธรสุนัขหอน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537 ) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทาง และรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรสงคราม สายที่ 8148 สมุทรสงคราม -สถานีตำรวจภูธรสุนัขหอน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90200.
View online Resources