ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 8556 สี่แยกปราณบุรี - ปากน้ำปราณ - วนอุทยานท้าวโกษา(เขากะโหลก)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 8556 สี่แยกปราณบุรี - ปากน้ำปราณ - วนอุทยานท้าวโกษา(เขากะโหลก)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/116426.
View online Resources