ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงการคลัง : นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [กระทรวงการคลัง : นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/513101.
View online Resources