มนตรี พงษ์พานิช : บทสวดมนตร์

ข้อมูลอ้างอิง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (2000). มนตรี พงษ์พานิช : บทสวดมนตร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596246.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล