รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/วันที่ 12 ธันวาคม 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/วันที่ 12 ธันวาคม 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/474965.
View online Resources