คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1192/2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดชัยนาท

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1192/2539 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดชัยนาท. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105877.
View online Resources