บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75244.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล