บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2557 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2557 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432405.
View online Resources