ประกาศวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง [จำนวน 3 ราย 1 นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง [จำนวน 3 ราย 1 นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579535.
View online Resources