ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เรื่อง การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600967.
View online Resources