ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131051.
View online Resources