ที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณ ครูภาษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2544

dc.contributor.orgUnitกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาTH
dc.date.accessioned2015-08-18T07:43:17Z
dc.date.available2015-08-18T07:43:17Z
dc.date.issued2001TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ปกหลัง ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2544 รายนามคณะอนุกรรมการประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น และคณะทำงาน การประชุมเสวนา เรื่อง ครูภาษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา และสรุปประเด็น การเสวนาครูภาษาไทยดีเด่น 13 พฤศจิกายน 2543 การพัฒนาความคิดแบบอเนกนัยในการสอนแบบศาสตร์สัมพันธ์[กรเพชร เพชรรุ่ง] โครงงานภาษาไทยเริ่มได้ ไม่ยาก[อัมพร อังศรีพวง] รวมกลุ่ม ร่วมกัน ให้สิ่งดีงามบังเกิดขึ้น[ปราณี ปราบริปู] ภาพการประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2543 ประวัติครูภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2544 โดยย่อ ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช 2544 พระราชดำรัสในวันที่ 16 มกราคม 2544 กระแสพระราชดำริ เรื่อง ปัญหาการใช้ภาษาไทย สารบัญ คำนำ
dc.identifier37812.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/443769
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาTH
dc.titleที่ระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณ ครูภาษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2544TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์รัฐบาลTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2544
nalt.libBibNumber37812TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
37812.pdf
ขนาด:
17.84 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล