คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง [นายนริสสร แสงแก้ว]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง [นายนริสสร แสงแก้ว]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596303.
View online Resources