ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพระเทพวรมุณี (เสน ปญญาวชิโร)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพระเทพวรมุณี (เสน ปญญาวชิโร)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111060.
View online Resources