คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 1/2539 เรื่อง เลิกสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแร่แห่งประเทศไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ 1/2539 เรื่อง เลิกสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแร่แห่งประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107710.
View online Resources