ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประสาร มฤคพิทักษ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายประสาร มฤคพิทักษ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/407643.
View online Resources