ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226317.
View online Resources