ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทาง (ชื่อสถานที่, ชื่อถนน, หมายเลขทางหลวง หรือทางหลวงจังหวัดเป็นทางหลวงแผ่นดิน) สำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครสวรรค์ สายที่ 2267 นครสวรรค์ - บ้านเขากะลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทาง (ชื่อสถานที่, ชื่อถนน, หมายเลขทางหลวง หรือทางหลวงจังหวัดเป็นทางหลวงแผ่นดิน) สำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครสวรรค์ สายที่ 2267 นครสวรรค์ - บ้านเขากะลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585876.
View online Resources