พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนป่าซาง ตำบลบ้านเพิ่ม ตำบลโนนปอแดง ตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว และตำบลหนองหิน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโนนป่าซาง ตำบลบ้านเพิ่ม ตำบลโนนปอแดง ตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว และตำบลหนองหิน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2537. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33116.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล