ศาลแรงงานกลางส่งคำโต้แย้งของจำเลย ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 120 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 30

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ศาลแรงงานกลางส่งคำโต้แย้งของจำเลย ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 120 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 30. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40546.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล