ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [จำนวน 2 ราย 1. นายรณภพ ปัทมะดิษ 2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี [จำนวน 2 ราย 1. นายรณภพ ปัทมะดิษ 2. นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569000.
View online Resources