การแต่งตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). การแต่งตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา (แทนตำแหน่งที่ว่าง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552620.
View online Resources