ข้อบังคับธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบของพนักงานธนาคารออมสินที่พ้นจากตำแหน่งโดยไม่มีความผิด และพยักงานที่เกษียณอายุ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). ข้อบังคับธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบของพนักงานธนาคารออมสินที่พ้นจากตำแหน่งโดยไม่มีความผิด และพยักงานที่เกษียณอายุ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/121578.
View online Resources