บันทึกรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2551 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). บันทึกรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2551 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/87223.
View online Resources