ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ เรื่อง คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด ลูกหนี้ [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1023/2544]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ เรื่อง คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท ชลบุรีอินเตอร์ จำกัด ลูกหนี้ [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1023/2544]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191898.
View online Resources