ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138696.
View online Resources