ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1105 (พ.ศ. 2541) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 128 เชิงสะพานกรุงธน -อำเภอบางใหญ่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1105 (พ.ศ. 2541) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 128 เชิงสะพานกรุงธน -อำเภอบางใหญ่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265943.
View online Resources