ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/526535.
View online Resources