ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2548 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการโยกย้ายการผลิต และ การรับช่วงการผลิตของกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนไปสู่ภูมิภาค

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2548 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการโยกย้ายการผลิต และ การรับช่วงการผลิตของกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนไปสู่ภูมิภาค. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/188973.
View online Resources