คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 (กรณี นายสุขุม เชิดชื่น จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 (กรณี นายสุขุม เชิดชื่น จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42227.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล