ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/175461.
View online Resources