ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยสารขนาดเล็ก [สายที่ 84008 สิชล - เขาใหญ่]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยสารขนาดเล็ก [สายที่ 84008 สิชล - เขาใหญ่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/81627.
View online Resources