พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนคลองบางผึ้ง - คลองพ่อ ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองท่อมใต้ และตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าชายเลนคลองบางผึ้ง - คลองพ่อ ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองท่อมใต้ และตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27140.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล