พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไชยมงคล ตำบลตลาดหลวง และที่ธรณีสงฆ์ วัดไชยสงคราม ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2507

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1964). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดไชยมงคล ตำบลตลาดหลวง และที่ธรณีสงฆ์ วัดไชยสงคราม ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2507. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14243.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล